Skelfileg lúsaplága geysar nú í fjörðum Vestur Noregs. Ástæðan er mikill þéttleiki sjókvíaeldis og hlýindi.

Sjókvíarnar virka eins og lúsaverksmiðjur knúnar af kjarnorkueldsneyti með hrikalegum afleiðingum fyrir villtan lax, urriða og sjóbirting.

Sjá frétt NRK:

„Norce overvåker områdene Herdla på Askøy og Herøy i Austfjorden.

På Herdla, der de har lengst tidsserie, viste undersøkelsene at hver sjøørret i gjennomsnitt hadde 99 lus.

De fant også ut at 17 prosent av fisken hadde over en lus per gram. Grenseverdien for om fisken kommer til å dø hvis den ikke kvitter seg med lusen er 0,3 lus per gram.

– Det er svært høye nivåer av lus. Dette året er litt unikt fordi en så stor andel av fisken har svært høye nivåer av lus, sier Vollset.

Konsekvensen av mye lakselus blir mindre villaks. Lusen lager sår på fisken, og når det er for mange lus, vil fisken dø. …

Havforskeren sier samtidig at økningen delvis er naturlig, fordi lusen er temperatursensitiv. Når det er varmeperioder og lavt saltinnhold i vannet, er det vanskelig å hindre en økning.

– Det betyr at hver lus produserer mer lus. Da får man høyt smittepress, sier Vollset.

Han understreker at varme temperaturer ikke er årsaken, alene.

– Det er ikke naturlig å se så store mengder lus på villfisken i et område uten oppdrett.

Mulige løsninger er derfor å redusere antall tillatt laks i anleggene, ha lukkede anlegg eller flytte flere anlegg på land.“