Svona er ástandið í sjókvíunum hjá Mowi, sem er meirihlutaeigandi Arnarlax og stærsta sjókvíaeldisfyrirtæki heims. Þriðji hver eldislax deyr sem fyrirtækið setur í sjókvíar segir í þessari frétt norska ríkisútvarpsins.

Stoppum þennan iðnað sem þrífst á ömurlegri meðferð eldisdýranna. Sjókvíeldi er óboðleg aðferð við matvælaframleiðslu.

Umfjöllun NRK segir meðal annars:

Mer enn hver tredje laks som ble satt ut i sjøen, overlevde ikke.

Dette er det triste faktum fra Mowis anlegg «Kåholmen» på Hitra i Trøndelag.

Mattilsynet Midt gjennomførte i 2022 en selskapsrevisjon av sju oppdrettsanlegg som tilhører oppdrettsgiganten. Alle hadde i lang tid hatt problemer. Ved fire av de sju anleggene som ble undersøkt, var dødeligheten på over 30 prosent for laks som ble satt ut i 2020 og 2021. …

I revisjonen kom Kåholmen ut med en dødelighet på 36,8 %. Men virksomhetene på Brettingen, Bjørlykkestranda og Austvika bikket også 30-tallet. Ingen av Mowi-anleggene som ble undersøkt av Mattilsynet hadde en dødelighet på under 16 prosent.

Tallene viser en negativ utvikling for oppdrettsselskapet som har milliardær John Fredriksen og Folketrygdfondet som største aksjonærer. Laksen i tidligere produksjoner hadde en betydelig lavere dødelighet. På anlegget «Austvika» i Flatanger var dødeligheten for utsatt fisk i 2019 på 8,1 %. I 2021 var dette firedoblet, til 33,4 %.

Gjennomsnittlig dødelighet i oppdrettsbransjen er på 15 %.

Alle de sju Mowi-anleggene som ble revidert, hadde en negativ utvikling. …

Mattilsynet har flere kritiske bemerkninger til Mowi.

I rapporten heter det blant annet at Mowi i liten grad vurderer årsaker til dødelighet opp mot fiskehelse- og fiskevelferdsutfordringer.

«Vi har også observert at det i liten grad settes inn aktuelle forebyggende og effektive tiltak for å unngå at fiskedødelighet med samme årsak oppstår på nytt ved neste utsett», skriver Mattilsynet i rapporten.

Oppdrettskjempen får også kritikk for å ha satt ut fisk som ikke var frisk.

«Mattilsynet har observert at det er blitt satt ut svak/syk fisk».

Konklusjonen er at dette er et brudd på regelverket og Akvakulturforskriften.

– Mattilsynet fant dessverre svikt i noen av rutinene våre. Vi har lukket avvikene innen fristen og forholdene er utbedret, sier Hjetland i Mowi. …

Dødstallene krasjer også med Mowis egne målsettinger. Selskapet har en ambisjon om at dødeligheten i merdene skal være lavere enn 5 prosent i Region nord og 10 prosent i Region midt.