Þessi ályktun bænda við Húnaflóa er frá 2017. Allt er að rætast sem þar var varað við.

Veiðifélag Laxár á Ásum, Veiðifélag Vatnsdalsár, Veiðifélag Blöndu og Svartár, Veiðifélag Víðidalsár og Veiðifélag Miðfirðinga vöruðu við þeirri ógn sem stafaði af hömlulausu laxeldi í opnum sjókvíum víða um land, sem þau kölluðu mestu „náttúruvá íslenskra lax- og silungastofna og veiðiáa um land allt,“

Húnahornið birti ályktunina á sínum tíma:

Stjórnir Veiðifélags Laxár á Ásum, Veiðifélags Vatnsdalsár, Veiðifélags Blöndu og Svartár, Veiðifélags Víðidalsár og Veiðifélags Miðfirðinga senda frá sér eftirfarandi ályktun um fyrirætlanir um stórfellt laxeldi með norskan eldislax í opnum sjókvíum við Ísland.

Stjórnirnar lýsa yfir þungum áhyggjum af þeirri ógn, sem stafar af áætlunum um hömlulaust laxeldi víða um land í opnum sjókvíum og mótmæla harðlega fyrirætlunum um stórfellt laxeldi á Vestfjörðum, Austfjörðum og í Eyjafirði með ógeltum norskum laxastofni, sem er í dag mesta náttúruvá íslenskra lax- og silungastofna og veiðiáa um allt land. Stjórnirnar benda á, að nánast allt laxeldið er í meirihlutaeigu norskra eldisfyrirtækja sem eru að sækja í ókeypis afnot hafsins í óspilltum íslenskum fjörðum og sem virðast engu skeyta um mengun náttúrunnar og eyðileggingu eigna annarra. Nú þegar allt nýtt eldi í opnum sjókvíum með ógeltum laxi hefur verið sett á ís í Noregi, keppast þeir hinir sömu við að helga sér ókeypis íslenskan sjó, áður en Íslendingar átta sig á þeim hrikalega umhverfisskaða sem þessi stóriðja mun valda að óbreyttu. Þeir hyggjast stunda mengandi eldi hér á landi meðan þeir verða að breyta yfir í grænt eldi heima fyrir. Á að heimila norskum eldisfyrirtækjum að nota hina úreltu mengandi eldistækni hér á landi sem þeir vilja ekki hafa heima hjá sér?

Neikvæðum áhrifum erfðablöndunar eldislaxa í náttúrulega stofna hefur verið ítarlega lýst í fjölmörgum erlendum rannsóknum. Hún leiðir til verulega minnkaðrar viðkomu, truflar náttúruval og dregur úr líffræðilegri fjölbreyttni villtu laxastofnanna, sem geta horfið á æviskeiði fárra kynslóða laxa og leiðir til lúsaplágu og sjúkdómasmits í villta stofna. Laxeldi í opnum sjókvíum með ógeltum framandi stofni er óheimilt samkvæmt íslenskum lagaákvæðum og alþjóðasamningum vegna hættu á óafturkræfum umhverfisspjöllum. Bent er þar m.a. á varúðarreglu náttúruverndarlaga og ákvæði fiskeldislaga og alþjóðasamninga. Byrjuð eru dómsmál til að freista þess að stöðva ófögnuðinn með sama hætti og Svíum hefur tekist, enda þverbrjóta eldisfyrirtækin, leyfisveitendur og stjórnsýslan fjölmörg laga- og reglugerðaákvæði og eftirlit er nánast ekkert.

Lax- og silungsveiði byggir á sjálfbærni hreinnar og óspilltrar náttúru. Greinin veltir árlega meira en 20 milljörðum króna og skapar 1200 störf hér á landi. Um 1860 lögbýli eiga stjórnarskrárvarin veiðihlunnindi. Markaðssetning greinarinnar hefur byggt upp verðmæta alþjóðaímynd landsins, sem við viljum ekki glata. Á að fórna íslenskri náttúru fyrir innrás norskra stórfyrirtækja?

Eldisspekúlantar og keyptir talsmenn þeirra benda upp á síðkastið á, að ná þurfi sátt um laxeldi í íslenskum sjó. Stjórnir félagana telja að það koma til greina að reyna að ná sátt um eldið, en einungis með þeim skilmálum,

a) að aðeins verði um að ræða landeldi eða eldi í lokuðum kerfum í sjó á takmörkuðum svæðum og

b) að strax verði skipt út ógeltum eldisfiski fyrir geldlax.

Að öðrum kosti verður eldið ógn við lífríkið, sem sannir náttúruverndarsinnar geta aldrei samþykkt.