Lesendagrein úr norska blaðinu Vesteralen eftir Toine C. Sannes:

“En rapport publisert av forskningsinstituttet IRIS i 2018 viste at halvparten av rekene i forsøket døde av en oppløsning 100 ganger tynnere enn hva som brukes i oppdrettsindustrien for avlusing, og som tømmes urenset rett ut i havet.

Det er stoffet deltametrin som gir høyest dødelighet, men når stoffene hydrogenperoksid, azametifos og deltametrin brukes sammen, gir det den mest dødelige cocktailen. Akvaplan Niva rapporten viser dessuten at deltametrin brukes av flere oppdrettere i Nord-Norge sammenliknet med resten av landet og at det brukes av flere jo lengre nord man kommer. Statistikken for kystreker i Nordland og Troms er tydelig, kvantumet er halvert de siste fem årene.

Hvorfor tillater regjeringen at dette skjer og hvor lenge skal oppdrettsindustrien få lov å fortsette å forgifte fjordene våre? Regjeringen omtaler havet som et av sine viktigste satsingsområder, men det fremstår mer som fine ord når man ser konsekvensene av regjeringens uansvarlige politikk.”