Norska þingið undirbýr nú miklar breytingar á skattaumhverfi laxeldisfyrirtækja sem eru með starfsemi sína í sjókvíum við landið.

Leggja á sérstakan auðlindaskatt á fyrirtækin, líkt og er í gildi fyrir olíuiðnaðinn og orkugeirann í landinu. Sjókvíaeldisfyrirtækin nýta hafsvæði í eigu þjóðarinnar og leggur sérstök nefnd á vegum þingsins til að þau afnot komi fram í hærri tekjuskattsprósentu en verið hefur. Er lagt til að skatturinn verði 40 prósent.

Hlutabréf eldisfyrirtækjanna féllu í verð í þegar þessar fréttir bárust í morgun.

Gagnrýnendur þessa mengandi iðnaðar hafa lengi bent á hversu óeðlilegt er að hann fái að senda reikninginn fyrir sóðaskapnum beint á náttúruna og lífríkið. Hefur þannig vantað mikilvæga efnahagslega hvata fyrir iðnaðinn að bæta ráð sitt, tryggja að fiskisaur, skordýraeitur og lyf berist ekki beint úr kvíunum í sjóinn og að fiskur sleppi ekki þaðan út með tilheyrandi hættu fyrir lífrikið. Hefur þetta furðulega fyrirkomulag gert sjókvíaeldi ódýrara kost en landeldi. Ef þessar skattatillögur ná fram að ganga má gera ráð fyrir að sú staða muni breytast hratt.

Norway’s Aquaculture Tax Committee proposes a 40 per cent rate for extraordinary tax for aquaculture