Elstu náttúruverndarsamtök Noregs gagnrýna harðlega að enn skuli vera leyft að nota kopar í ásætuvarnir á netapoka í sjókvíaeldi þar við land, enda er þetta þungmálmur sem hefur mjög skaðleg áhrif a lífríkið.

Einsog reglulegir lesendur þessarar síðu vita höfum við hjá IWF margoft bent á að stöðva þurfi notkun kopars í sjókvíaeldi hér.

Í frétt NRK segir m.a.:

“Høye doser av kobber er skadelig for livet i havet, mener forskerne.

Likevel var 1539 tonn i bruk i norske oppdrettsanlegg ved siste telling i 2020.

– Det slippes ut i alle fall 1000 tonn miljøskadelig kobber fra oppdrettsanleggene hvert år. Til sammenligning har et notvaskeanlegg på land bare lov til å slippe ut to kilo per år. Vi er bekymret, sier forsker ved Havforskningsinstituttet (HI), Bjørn Einar Grøsvik.

Han står bak en ny rapport laget på oppdrag fra Fiskeridirektoratet.

Kobberoksid brukes som impregnering i mange oppdrettsanlegg. Det skal hindre at for eksempel blåskjell vokser på nøtene. Da sikres vannstrømmen gjennom merdene, og rensefisk spiser lakselus i stedet for å beite på det som gror på nøtene.

Men miljøbevegelsen vil ha forbud. …

Ifølge rapporten er risikoen for utslipp og ødeleggelser størst i Rogaland og Vestland, der næringen er stor.

Overvåking viser økt kobbernivå i bunnmasser i flere fjorder i Vestland i perioden 2018–2022.

HI har samlet og analysert prøver av bunnsediment rundt oppdrettsanlegg i Vestland, både i nærsonen og lenger borte fra anleggene.

– De mest sensitive artene på bunnen vil kunne dø av for høye doser. Også larvestadiet til vannlevende organismer er følsomme. Vi får et dårligere artsmangfold, sier Grøsvik.

Laboratorietester tyder også på at blåskjell kan få indre skader av kobber.