Mowi, móðurfélag Arnarlax, notaði 56 prósent meira af lúsaeitri í fyrra í sjókvíaeldi sínu við Noreg en árið 2021. Tilvist eldislaxanna í sjókvíunum er ömurleg. Um það bil eitt af hverjum fimm eldisdýrum lifir ekki af þá vist sem eldisfyrirtækin bjóða þeim upp á.

Hér við land hafa aldrei drepist fleiri laxar í sjókvíum en í fyrra. Þetta ár byrjar hörmulega líka. Sjókvíaeldi er óboðleg aðferð við matvælaframleiðslu.

Núverandi lög og reglur eru sniðin að hagsmunum sjókvíaeldisfyrirtækjanna en ekki velferð eldisdýranna. Það er óþolandi ástand.

Í umfjöllun norska viðskiptafréttavefsins E24 kemur m.a. fram:

Laksegigantens bruk av medisiner mot lakselus økte med 56 prosent i fjor, til det høyeste siden 2018. Det viser årsrapporten for 2022.

Lakselus er den største utfordringen i norsk oppdrett. Den er dyr for produsentene å håndtere, og for høye nivåer kan resultere i pålegg om vekstkutt.

Hoveddelen av medisinen som brukes mot lusa er såkalt badebehandling, der fisken blir behandlet i et lukket system mot lus eller sykdommer.

– Når det gjelder denne badebehandlingen, skjer alt lukket slik at det blir renset, eller skylles en del av dette rett ut i sjøen?

– Dette varierer etter hvilke behandlinger det er snakk om, men det skjer uansett i kontrollerte former og i henhold til retningslinjer satt for godkjente legemidler, skriver Hjetland.

De siste årene har man gått over til mer mekanisk lakserensing uten medisiner, men dette er også en utfordring med tanke på fiskevelferd og dødelighet.

I tillegg til medisin mot lakselus, kommer antibiotikabruken som skjer på grunn av laksesykdommer. Selv om Mowi hverken brukte antibiotika på fisken i Norge eller Færøyene i fjor, er situasjonen en helt annen i selskapets fiskeproduksjon i Chile, Canada, Irland og Skottland.

Den totale antibiotikabruken er litt lavere enn året før, men sett bortsett fra 2021, er det likevel på det høyeste nivået siden 2015.

Hjetland forklarer nedgangen med forbedret drift og nye vaksiner, og minner samtidig om at det blir brukt antibiotika også i annet husdyrhold.

Mowi oppgir bruken i gram per tonn laks produsert, som i 2022 falt til 76 fra 91 året før. Etter E24s beregninger vil det utgjøre over 35.000 kilo ren antibiotika. Mowi produserte totalt 464.000 tonn laks i 2022.