Haldi einhver að sleppislys, erfðamengun, lúsaplága, eitranir, sjúkdómar og ill meðferð eldisdýra heyri til undantekninga í sjókvíaeldi þá er það ekki þannig. Allt er þetta hluti af þessum grimmilega iðnaði.

Gróðinn veltur á því að ala gríðarlegan fjölda laxa á þröngu svæði og þetta eru afleiðingarnar.

Norska ríkissjónvarpið fjallaði nýverið um háa sekt sem SalMar, móðurfélag Arnarlax, fékk á dögunum í Noregi vegna skelfilegrar meðferðar á eldisdýrum sínum.

Þau félög og einstaklingar sem fjárfesta í þessum iðnaði vita að svona er staðan í opnu sjókvíaeldi, en þeim er sama.

Hagnaðarvonin er mannúðinni sterkari.

Í umfjöllun NRK kemur meðal annars fram:

…Mattilsynets avdelingssjef i Namdal, John B. Falch, sier at tilsynet i april avdekket mye syk og dårlig fisk.

– På flere av anleggene var det store problemer. Det var mye fisk med store sårskader, såkalte vintersår, forteller avdelingslederen.

Dehydrert fisk
Vintersår oppstår ofte etter at oppdrettslaksen blir utsatt for avlusing. Det vil si at den enten spyles, børstes eller sendes gjennom varmt vann for å bli kvitt lusa. Resultatet kan være store skader i huden på fisken.

– Det å leve med så store sår i sjøvann, medfører store smerter. Det påfører fisken betydelig stress. Fisken lekker kroppsvæske ut av sårene og blir dehydrert. Sårene er inngangsport for nye sykdommer. Det er godt dokumentert at fisken opplever smerte. Dette er veldig dårlig dyrevelferd, sier Falch til NRK.

– All fisken med vintersår på bildene burde vært tatt opp tidligere og avlivet. Syk fisk skal slaktes og destrueres. Det skal oppdretteren ha gode rutiner for, sier John B. Falch.

– Å ikke avlive åpenbart syk og svekket fisk er ulovlig. …

Fisken er dårlig ivaretatt
Samtidig som Salmar er under Mattilsynets lupe, er Riksrevisjonen på banen med en ny rapport om havbruksnæringen.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen mener det er kritikkverdig at norske myndigheter ikke har klart å følge opp utfordringene med dyrevelferd i oppdrettsbransjen.

«Sykdom og dårlig velferd bidrar til økt dødelighet og til lavere kvalitet på fisken, og dermed til økonomiske tap», heter det i rapporten.

Undersøkelsen fra Riksrevisjonen viser at helsen og velferden til fisk i havbruksnæringen ikke er tilstrekkelig ivaretatt.

– Næringen har et hovedansvar for å legge til rette så man unngår sykdom og har god velferd, sier Schjøtt-Pedersen til NRK. …