Aldrei hafa fleiri eldislaxar drepist í sjókvíum við Noreg en í fyrra. Dauðshlutfallið þar var 16,7 prósent en hér við land var það um 23 prósent í þessum grimmdarlega iðnaði.

Í nýrri skýrslu frá norsku Dýralæknastofnuninni kemur fram að ástandið var mjög misslæmt milli fyrirtækja og svæða við norsku strandlengjuna. Þar sem það var verst var dauðshlutfallið um og yfir meðaltalið hér við land en þar sem það var skást var dauðinn undir 10 prósent.

Við óskuðum opinberlega á síðasta ári eftir svörum frá Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) um hvað sjókvíeldisfyrirtækin telja ásættanleg að þau láti mikið af eldisdýrum drepast í sjókvíunum. Engin svör hafa enn borist.

Fiskeribladet fjallar um skýrsluna og niðurstöður hennar.

…Dødelighetstallene i sjøfasen ble kjent tidligere i år, men for første gang i år avslører også rapporten hvor mye fisk som døde i settefiskproduksjonen på land i 2023. Ifølge rapporteringer døde 37,7 millioner laks og 2,4 millioner regnbueørret over tre gram fra settefiskproduksjon på land.

Det betyr at 105,4 millioner laks og ørret døde i produksjon i løpet av fjoråret.

I sjøfasen døde 62,8 millioner laks (16,7 prosent) og 2,5 millioner regnbueørret (14 prosent) i 2023.

Høyest dødelighet på Vestlandet
Rapporten viser at det var høyest dødelighet i Sør-Norge. I Produksjonsområde 3 døde en av fire fisk.

  • PO3 – Fra Karmøy til Sotra: 25,5 prosent dødelighet
  • PO2 – Ryfylke: 22,4 prosent dødelighet
  • PO4 – Nordhordland til Stadt: 19,3 prosent dødelighet

I andre enden av skalaen er det tre produksjonsområder som har registrert en dødelighet under ti prosent i 2023 i produksjonen av laks. Det gjelder følgende områder:

  • PO13 – Øst-Finnmark – 5,3 prosent dødelighet
  • PO1 – Svenskegrensen – Jæren – 7,7 Prosent dødelighet
  • PO11 – Kvaløya til Loppa – 9,8 prosent dødelighet

Årsak for første gang
Rapporten viser for første gang en oversikt over hovedkategoriene av dødsårsakene for oppdrettslaks. Dette kommer som følge av at mange av selskapene har frivillig rapportert dette inn til tjenesten Aquacloud. Totalt gjelder dette 43 prosent av lokalitetene i landet.

– Infeksjonssykdommene er et omfattende problem både for fiskens velferd og overlevelse sjøen. Det eksisterer mye kunnskap om hvordan smitterisiko kan reduseres og det er et stort potensial for forbedring. Det krever at kunnskapens tas i bruk og omsettes til handling i oppdrettsnæringen, sier avdelingsdirektør Edgar Brun ved Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Hovedårsakene til dødelighet registrert på nasjonalt nivå var «Infeksjonssykdommer» med cirka 38 prosent og «Skader (traume)» med cirka 33 prosent og «Ukjent årsak» på tredjeplass med cirka 20 prosent. «Fysiologiske årsaker» 4,5 prosent, «Miljøforhold» 2,9 prosent, «Andre årsaker» 2,0 prosent.

Superior og produksjonsfisk
Mattilsynet har meldt at det slaktes ut mer produksjonsfisk enn vanlig i 2024. Dette er fisk med skader som ikke er lov å eksportere til utlandet.

Ifølge fiskehelserapporten var det en nedgang av tilgang på den beste kvaliteten av fisken, kalt superior, i 2023. Totalt er det meldt om 1,1 millioner tonn slaktet fisk av superiorkvalitet, mens 196.709 tonn laks ble kategorisert som produksjonsfisk.

Det betyr at 84 prosent av den slaktede laksen var av superiorkvalitet. En nedgang fra både 2022 der andelen var 85,5 prosent og 2021 da det 86,9 prosent superior.