Frestur til að skila inn athugasemdum um tillögu Matvælastofnunar (MAST) um rekstrarleyfi Arctic Sea Farm til sjókvíaeldis á 10.000 tonna af frjóum laxi í Dýrafirði rennur út á morgun, 5. febrúar. Á mánudagur rennur svo út frestur til að skila umsögn um tillögu Umhverfisstofnunar um útgáfu starfsleyfis fyrir sömu starfsemi.

Á fyrri stigum málsins hefur verið bent á fjölmörg atriði sem hefðu með réttu átt að stöðva þessi áform. Í umsögn Hafrannsóknastofnunar var til dæmis bent á að „fjarlægðir á milli kvíasvæða verði langt innan þeirra viðmiðunarmarka sem sem reglugerð um fiskeldi kveði á um, slíkt geti valdið erfiðleikum í eldi með tilliti til lúsaútbreiðslu þar sem um mjög stórt eldi sé að ræða.“

Í umsögn Náttúrufræðistofnunar kom fram að „ef villtir fiskar smitast af völdum eldis þá geti það tekið villta stofninn mörg ár að jafna sig, slíkt atvik þurfi ekki að vera afturkræft.“

Skipulagsstofnun gerir svo þær athugasemdir að áhrif af völdum laxalúsar og fiskilúsar geti orðið neikvæð á villta laxfiskastofna í firðinum. „Skipulagsstofnun telur að ljóst sé að með auknu fiskeldi í Dýrafirði og á Vestfjörðum þá fjölgi smitleiðum ásamt því að líkur aukist á því að laxalús magnist upp í og við eldiskvíar. Einnig er það mat stofnunarinnar með hliðsjón af því hversu langt lirfur laxalúsar geta rekið að fyrirhugað eldi komi til með að hafa neikvæð samlegðaráhrif með öðru núverandi og áformuðu eldi á Vestfjörðum.“

Af hverju í ósköpunum er þetta mál komið svo langt að MAST og Umhverfisstofnun hafa gert tillögu um að leyfa þessa tröllvöxnu aukningu í Dýrafirði?